ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 Η VENTUS ΑΤΕ  ιδρύθηκε το 2016 από στελέχη με μακροχρόνια   εμπειρία σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, δραστηριοποιείται εντατικά στην ανάληψη και εκτέλεση  έργων, μεγάλου προϋπολογισμού, όπως κατασκευή Ενεργειακών έργων, Κτιριακών έργων, Βιομηχανικών, Υδραυλικών και έργων Οδοποιίας.

Η εταιρεία αποτελείται από έμπειρα στελέχη υψηλής επιστημονικής κατάρτισης , καθώς και από μόνιμο εργατοτεχνικό προσωπικό.

Η VENTUS ΑΤΕ διαθέτει ιδιόκτητο  σύγχρονο εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα, ώστε να καλύπτει άμεσα όλες τις απαιτήσεις των έργων.

Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί από την TUV HELLAS σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015.

Η ισχυρή και αποτελεσματική οργανωτική της δομή της εξασφαλίζει κυρίαρχη παρουσία σε σημαντικούς τομείς επιχειρηματικής δράσης.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ενδεικτικό δίκτυο συνεργατών της
VENTUS ΑΤΕ