Εχουμε ένα όραμα

Να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο

Δραστηριοτητα

Η VENTUS ΑΤΕ  δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών γύρω από την υλοποίηση Ενεργειακών έργων, Κτιριακών έργων, Βιομηχανικών, Υδραυλικών και έργων Οδοποιίας.

Ειδικότερα ασχολείται με τους εξείς τομείς:

Μελέτες ενεργειακών έργων

Μελέτες υποσταθμών

Μελέτες κτιριακών έργων

Στατικές μελέτες

Κατασκευή έργων

εργα

ΜΕΛΛΙΑ

ΜΕΛΛΙΑ

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ)
ΦΙΧΘΙ

ΦΙΧΘΙ

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ)
ΣΙΑΤΙΣΤΑ

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ
GROUTING

GROUTING

ΠΑΚΤΩΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΡΙΑ

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ)
ΑΛΩΝΙΑ

ΑΛΩΝΙΑ

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ)
ΛΙΘΑΡΟΣΕΡΜΑ

ΛΙΘΑΡΟΣΕΡΜΑ

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ)