Ιστορικό


2016

Ίδρυση της εταιρείας VENTUS CONSTRUCTION PC

2018

Ίδρυση της εταιρείας VENTUS ATE

2018

Πιστοποίηση ISO 9001:2015

2020

Πιστοποίηση ISO 14001:2015  &  ISO 45001:2018

2021

Εγγραφή στο Μ.Ε.Ε.Π.

TOP