ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ "ΑΛΩΝΙΑ"

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 4,8ΜW ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΑΛΩΝΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ, Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ. ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ.

TOP