ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ "ΜΠΟΖΙΚΙ"


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 3,6 MW ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΠΟΖΙΚΙ" ΔΗΜΟΥ ΤΡΠΟΛΗΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ.
ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ.

TOP