ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ "ΚΕΦΑΛΑΡΙΑ"

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 18MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΕΦΑΛΑΡΙΑ", ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

TOP