ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ "ΜΕΛΛΙΑ"

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 34ΜW, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΛΛΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ, ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

TOP