ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ "ΒΥΣΙΜΑ"

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 36MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΒΥΣΙΜΑ", ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

TOP