ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ "ΒΟΥΒΑΛΑ"

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 7,2MW ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΒΟΥΒΑΛΑ", ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ, Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ.
ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ.

TOP