ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ "ΔΡΑΓΟΥΝΙ"

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 20 kV ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 5,4MW ΜΕ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙ, ΔΗΜΟΣ Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

TOP