ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ "ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ"

"ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 150KV MHKOY 2.400μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ""ΓΟΡΟΦΑΚΙ-ΣΥΣΤΗΜΑ"" ,ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΕΡΥΘΡΩΝ, Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ & ΔΗΜΟΣ ΒΙΛΙΩΝ Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ"

TOP