ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ "ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ"

ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 150KV MHKOY 2.400μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΓΟΡΟΦΑΚΙ-ΣΥΣΤΗΜΑ" ,ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΕΡΥΘΡΩΝ, Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ & ΔΗΜΟΣ ΒΙΛΙΩΝ Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

TOP