ΕΝΑΕΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟ "ΚΟΖΑΝΗ"

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΔΙΠΛΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 33KV ΘΕΣΗ ΥΨΩΜΑ ΚΑΡΟΓΛΟΥ,ΤΡΑΝΟ ΦΡΑΓΜΑ,ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

TOP