ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ "ΖΑΚΥΝΘΟΥ"

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 20/150 KV ΣΤΗ ΟΔΟ ΣΤΟΥΠΑΘΗ, ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΠΕ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

TOP