"ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ"

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΑΙΟΛΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 27,6 ΜW ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ", ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΗΣ, Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

TOP