Αναζητούμε συνεργάτες με αξίες, ήθος και φιλοδοξίες.

Συνεργάτες δυναμικούς, που έχουν πάθος για εργασία, κίνητρο να διακριθούν και στόχο να συνεισφέρουν ενεργά στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας μας.
Συνεργάτες που μπορούν να ανταποκριθούν με ωριμότητα και συνέπεια στις απαιτήσεις ενός διαρκώς εναλλασσόμενου και απαιτητικού περιβάλλοντος εργασίας.

Περιγραφή

Μόνιμη απασχόληση ως υπεύθυνου Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών για τις ανάγκες της εταιρείας.

Απαιτήσεις

  • Μελετητική εμπειρία στο αντικείμενο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
  • Γνώση του υπολογιστικού προγράμματος 4Μ
  • Εξοικείωση σε πολυγραμμικά σχέδια ηλεκτρικών πινάκων με αυτοματισμούς
  • Προηγούμενη εμπειρία σε commissioning ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
  • Δίπλωμα οδήγησης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

TOP