ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ  "ΑΙΤΩΛΙΚΟ"

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 33/150 KV ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΑΙΤΩΛΙΚΟ", Δ.Ε. ΠΕΤΡΟΦΥΤΕΙΕΣ,ΔΗΜΟΣ ΙΕΡ. ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

TOP