ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ"

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 33/150 KV ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ", ΔΗΜΟΣ ΔΗΜ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ, Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

TOP