ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ  "ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ"

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 20/150 KV ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ", ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ, Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

TOP