ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΟΚΚΙΝΟ"

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 20/150KW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

TOP