ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ  "ΚΟΡΩΝΕΙΑ"

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 20/150KV ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑ, ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑΣ, Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

TOP