ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ "ΚΟΥΡΤΕΣΙ"

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 33/150 KV ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΟΥΡΤΕΣΙ", ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ, Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

TOP