ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ  "ΛΥΓΕΡΗ"

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 33/150 KV ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΥΓΕΡΗ, ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

TOP