ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΕΛΛΙΑ"

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 33/150 KV ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΛΛΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ, Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

TOP