ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΕΛΙΤΗΣ"

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 33/150 KV ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΕΛΙΤΗΣ", ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

TOP