ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ  "ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ"

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 20/150 KV ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΟΥΡΝΟΚΟΥΜΑΣΑ,Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

TOP