ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ  "ΒΑΓΙΑ"

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 33/150KV ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΒΑΓΙΑ", ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ, Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

TOP