ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ "ΦΙΧΘΙ"

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΙΡΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 2,5ΜW ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΦΙΧΘΙ", ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ, Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

TOP