ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ "ΦΙΧΘΙ"

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 2,5ΜW ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΦΙΧΘΙ", ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ, Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

TOP