ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ  "ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ"

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΑΣΗΣ 20/150KV ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

TOP